MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Hvem er vi?

Vi er en skolefritidsordning med ca. 160 børn heraf ca. 20 børn fra vores special- og funktionsklasser. Vi har opdelt vores skolefritidsordning således, at ca. 120 0.-2. klasse går i SFO og ca. 45 3.-4. klasse går i klub.

I Dalumskolens skolefritidsordning bliver børn og forældre mødt af uddannede, engagerede pædagoger, der har mange forskellige kompetencer. Vores pædagoger har en anerkendende tilgang til det enkelte barn og prioriterer den gode kontakt. Vi har fokus på, at børnene skal have medbestemmelse, og vi bakker op, når de kommer med ideer til aktiviteter. Vi anerkender, at børn er forskellige og har forskellige forudsætninger og behov. Derfor sørger vi for, at det både er rum for de stille og de vilde aktiviteter.

Vi er opsøgende i forhold til alle børn. Vi interesserer os for alle børn og prioriterer at være i tæt samarbejde med forældrene om børnenes trivsel. Vi forsøger at tage os tid til de uformelle snakke med forældrene, når de henter deres børn og stiller altid op til en samtale, hvis en forælder skulle have noget særligt på hjertet.

SFO 0.-2. årgang

I vores SFO prioriterer vi den frie leg, men vi udbyder også hver dag en lang række aktiviteter for vores børn.

I perioder udbydes der mandag og torsdag fra 13:30 - 15:00 op til 7 værksteder, hvor børnene melder sig til en bred vifte af aktiviteter. Her kan børnene fordybe sig i aktiviteter på tværs af klassetrin. Værkstederne er sammensat således, at de tilgodeser børnenes alsidige og personlige udvikling og dækker Odense kommunes læreplanstemaer.

Vi har gode fysiske rammer, med mange lokaler og uderum, som giver os mulighed for at skabe større legefællesskaber, men også for at lege i mindre grupper. Vores legeplads rummer både bålplads, fodboldbane og en masse redskaber, som man kan lege på. Vi har adgang til skolegården, hvor børnene - under opsyn af voksne - kan køre mooncars, og vi har adgang til en lang række faglokaler, hvor vi lave alternative aktiviteter med mindre grupper af børn. Vi bruger gerne vores dejlige lokalområde. På værkstedsdage besøger vi bl.a. Dalumhallen eller tager på ture til Odense å, vi tager i Magarineskoven og på ture til legepladser i nærområdet.

Klubben 3.-4. årgang

I vores klub har vi fokus på at igangsætte aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser og ønsker. Vi har altid et ugentligt program, hvor der udbydes både fysiske og kreative værksteder og hvor der både er mulighed for at gå i køkkenet med en gruppe børn eller tage på ture ud af huset.

Klubben er beliggende ud til skolens multibaner og rummer massere muligheder for fælles aktiviteter både inde og ude. Vi samarbejder med lokalområdets idrætsforeninger og har mulighed for at deltage i fodbold-, håndbold- og badmintonsevents. I klubben kan børnene samles om bordtennis, airhockey, wii og brætspil eller de kan samles om mere kreative aktiviteter. Klubben er et godt forum for børnene at være sammen, og vi ser, at der dannes nye relationer på kryds og tværs af venskaber, klasser og årgange. Netop for at prioritere det sociale samvær mellem børnene har vi i klubben mobilfri perioder, hvilket børnene respekterer og er glade for.