MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Indskoling 0.-2. klasse

Vi har ca.150 børn i vores indskoling, heriblandt og ca. 10 specialklasseelever. Indskolingen har til huse i en separat bygning på skolen, men egen legeplads med masser af legeredskaber, træer og buske og muligheder for at udfolde sig fysisk. Om eftermiddagen omdannes en del af indskolingen til sfo.

Daglige rutiner

Morgen

Om morgenen ringer klokken to gange - kl. 7.50 og kl. 8.00. Elever, der ikke er tilmeldt morgen SFO, har først adgang til skolen fra første ringning. Personalet er ved klassen 7:50. Mellem kl. 7.50 og 8.00 skal eleverne sige farvel til deres forældre og finde hen til deres pladser i klassen.

Om onsdagen starter dagen med morgensamling, hvor alle elever fra 0.-6. samles i skolens aula. Her synger vi sammen, og klasserne kommer på skift med indslag og træder frem foran deres kammerater. I løbet af skoleåret er der også oplæg fra elevrådet og andre faste indslag.

Garderobe

Alle børn i indskolingen har deres egen garderobe, som det er børnenes ansvar at holde styr på i samarbejde med deres forældre. Vi anbefaler, at der forefindes skiftetøj og overtøj samt fodtøj, der passer til årstiden. Går man i 0. og 1. klasse skal man desuden have indendørssko med i skole.

Frikvarter

Der er dagligt tre frikvarter. Eleverne skal være ude med mindre det siler ned med regn, her sættes et billede af en paraply op ved kontoret, det betyder, at man må være inde. Eleverne må opholde sig på indskolingens legeplads (0.-1.klasse) og i skolegården (2.klasse). Alle børn er under opsyn fra vores gårdvagter.

På Dalumskolen har vi en legepatrulje, der består af elever fra 6. årgang. De arrangerer lege, som de mindre elever kan samles omkring. Om mandagen og torsdag tilbydes der ”stillerum” i det store frikvarter, hvor eleverne kan trække sig tilbage og fordybe sig i aktiviteter i et roligt lokale, under opsyn fra voksne.

Madpakker

Elever i indskolingen spiser sammen tre gange om dagen og skal derfor have 1’er, 2’er og 3’er mad med. Vi opfordrer til, at 1’er og 3’er maden er nem og hurtig at spise, da eleverne ofte har travlt med at komme ud og lege. Vi forsøger så vidt muligt at skabe en rolig ramme omkring elevernes frokost, og vi er opmærksomme på, at de får spist en god del af deres 2’er mad.

Elever må ikke medbringe slik, chips og sodavand medmindre det er aftalt med personalet eller det sker i forbindelse med, at et barn skal dele ud i klassen

På skolen har vi en bod, hvor man kan købe en let frokost. Vi opfordrer dog til at elever i indskolingen har madpakke med.

Mobiltelefoner og legetøj

Eleverne må ikke have legetøj med i skole med mindre det er aftalt med personalet. Disse regler gælder også i skolens sfo.

Brug af mobiltelefoner og smart watches er ikke tilladt i skoletiden - dette gælder både timer og frikvarter. Hver klasse har et aflåst skab til mobiltelefoner. Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse – i slukket/flytilstand – og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Se i øvrigt skolens mobilpolitik under ”Generelt”.

Fravær

Fravær registreres fra skoledagens start. Er et barn sygt, informeres klasselæreren via Aula. Hvis ikke barnet meldes syg registreres fraværet som ulovligt. Ved 10% ulovligt fravær afholdes særlig skole/hjem samtale. Ved 15% ulovligt fravær har skolen pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Ved ekstraordinær frihed kontaktes skolens afdelingsleder via Aula, som godkender, at barnet holder fri. Det er forældrenes ansvar at orientere sig i, hvad barnet eventuelt skal lave af lektier i periode med ekstraordinær frihed.

Det sociale

Børn udvikles i relationen til deres jævnaldrende kammerater. I skoletiden vil personalet lave forskellige aktiviteter blandt andet legegrupper, for at støtte op om elevernes sociale udvikling. Fra skolens side anbefaler vi, at I hjælper jeres børn med at lave legeaftaler i fritiden, da det betyder meget for udviklingen af børnenes venskaber, at de besøger hinanden. Ligeledes opfordrer vi til at lave mange legeaftaler på tværs og ikke kun med barnets nærmeste venner.

Fødselsdage

Når et barn har fødselsdag, må det meget gerne dele noget ud til klassen. Personalet er gerne behjælpelige med uddelingen. Til børnefødselsdage anbefaler vi, at man inviterer alle klassens eller hhv. pigerne og drengene. Hvem man inviterer, og hvad gaver skal koste, bliver aftalt på det første afholdte forældremøde. I tilfælde af allergier bedes man forældrene gøre opmærksom på dette.