MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Udskoling 7.-9. årgang

Vi har ca. 230 unge i vores udskoling heriblandt ca. 40 specialklasseelever, herunder også en 10.klasse.

Vores 7. klasser har til huse på hovedbygningens 1.sal, mens resten af udskolingen findes i hovedbygningens stueetage.

Daglige rutiner

Skoledagen

Om morgenen ringer klokken to gange - kl. 7.50 og kl. 8.00, hvor skoledagen går i gang. Eleverne på Dalumskolen supplerer deres almindelige fag med forskellige obligatoriske valgfag. Her samarbejder Dalumskolen med andre skoler i nærområdet samt Kold College. Der udbydes hvert år en bred vifte af valgfag. Valgfagene skifter hvert skoleår. Aktuelt udbydes bl.a. mesterkok, drama, idræt samt innovation og programmering m.fl. I udskolingen har eleverne understøttende undervisning (UUV) på tværs af klasser og årgange. Her undervises de i en lang række temaer, som er relevant for de unge f.eks. digital etik, krop og grænser mv. Der tilbydes også spændende oplæg, hvor eleverne kan møde mennesker, som har en spændende historie at fortælle f.eks. tidligere ungdomskriminelle eller tidlige udsendte soldater. 

Frikvarter

Der er dagligt tre frikvarterer. Personalet fører tilsyn med eleverne i pauserne. Fra 8. klasse må elever, der har fået tilladelse af deres forældre, forlade skolens område. Eleverne går typisk en tur for at købe sig lidt frokost i nærområdet, hvis ikke de har mad med hjemmefra.  

Madpakker

Vi opfordrer til, at elever i udskolingen har mad med, som er sundt og nærende, da det bidrager til elevernes trivsel og læring. På skolen har vi en bod, hvor man kan købe en let frokost. Elever må ikke medbringe slik, chips og sodavand medmindre, det er aftalt med personalet eller det sker i forbindelse med en festlig lejlighed i klassen. Hvis vi oplever, at eleverne har meget usunde snacks i skolen, bliver det konfiskeret af lærerne indtil skoledagens ophør. Det gælder både de ting, som eleverne køber ind i deres frokostpause, og ting som de har med hjemmefra.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner må ikke være fremme i timerne og må ikke forstyrre undervisningen. Vi opfordrer til, at klasserne drøfter, om brug af mobiltelefoner skal undlades i dele af pauserne. Det enkelte team kan i en periode lave yderlige stramninger for at styrke det sociale sammenhold eller koncentrationen i klassen.

Se i øvrigt skolens mobilpolitik under ”Generelt”.

Fravær

Fravær registreres to gange dagligt. Er en elev syg, informeres klasselæreren via Aula. Hvis ikke eleven meldes syg, registreres fraværet som ulovligt. Ved 10% ulovligt fravær afholdes særlig skole/hjem samtale. Ved 15% ulovligt fravær har skolen pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Ved ekstraordinær frihed kontaktes skolens afdelingsleder via Aula, som godkender, at eleven holder fri. Det er forældrenes ansvar at orientere sig i, hvad eleven eventuelt skal lave af lektier i periode med ekstraordinær frihed.

Det sociale

Børn udvikles i relationen til deres jævnaldrende kammerater. Vi tager som skole en del initiativer, som styrker det sociale samvær og giver eleverne nye oplevelser med hinanden. Vi arrangerer bl.a. sportsturneringer, hvor vi sammen kæmper mod andre skoler. Vi tager på lejrskole i 8. klasse og vores elevråd laver arrangementer bl.a. en årligt tilbagevendende temafest for hele udskolingen. Vi går meget op i, at det skal være rart at gå i skole, og at alle skal opleve sig som en del af et fællesskab. Vi opfordrer også til, at elever laver aftaler i fritiden og ikke kun med deres nærmeste venner.